Hryhoriy Skovoroda

Ukrainian romance by Hryhoriy Skovoroda

Home
Ukrainian romance by Hryhoriy Skovoroda

ukrainian_art_song_skovoroda.jpg

Hryhoriy Skovoroda

ukrainian_culture_song.jpg

Ukrainian romance by Hryhoriy Skovoroda, performed by Mykhailo Gryshko

click to listen Ukrainian romance