Lina Kostenko
Home | Ukrainian romances on poetry of Lina Kostenko

Ukrainian romances on poetry of Lina Kostenko

lina_7.jpg

Ukrainian poet and author Lina Kostenko

lina_9.jpg

Ukrainian romance on poetry Lina Kostenko, music L.Telnyuk

click to listen Ukrainian romance

9.jpg

Ukrainian romance on poetry of Lina Kostenko, music by O.Bohomolets

click to listen Ukrainian romance

18.jpg

Ukrainian art song on poetry of Lina Kostenko, music by Olena Karpenko

clickto listen Ukrainian art song

lina_21.jpg

Ukrainian art song on poetry of Lina Kostenko, music by L.Telnyuk

click to listen Ukrainian art song

ukrainian_poet_lina_kostenko.jpg

Ukrainian romance on poetry of Lina Kostenko, music by L. Telnyuk

click to listen Ukrainian romance

Links:

Ukrainian art songs

Ukrainian Opera Stars

Ukrainian operas